Podręczniki

Reforma wprowadzana jest etapami. Do 1 września 2017 r. darmowe podręczniki i ćwiczenia dostaną uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.

Dodatkowe darmowe podręczniki i ćwiczenia w następnych latach:
2016/17 – darmowe podręczniki i ćwiczenia dla uczniów III i V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjów.
2017/2018 – darmowe podręczniki i ćwiczenia dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjów.
Rok szkolny 2017/2018 – darmowe podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstw o Edukacji Narodowej

Więcej na temat darmowych podręczników na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik

Wykaz podręczników do szkoły podstawowej w klasach I-III - pdf -pobierz
Wykaz podręczników do szkoły podstawowej - pdf - pobierz
Wykaz podręczników do gimnazjum  pdf - pobierz
Wykaz podręczników do gimnazjum "klasa życia"III a g ż i III b g ż -pdf-pobierz
Wykaz podręczników do ZSZ -pdf - pobierz
Wykaz podręczników do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY -Klasa I a- pdf - pobierz
Wykaz podręczników do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY -Klasa II pdp au- pdf - pobierz
Wykaz podręczników do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY -Klasa I i III b pdp - pdf -pobierz
Wykaz podręczników do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY -Klasa II - III c pdp -pdf
Wykaz podręczników i książek pomocniczych dla klasy III b pdp żau -pdf - pobierz



Darmowe podręczniki w Zespole Szkół Specjalnych - regulamin i instrukcja

Regulamin postępowania z podręcznikami i materiałami ćwiczeniowymi ...
Instrukcja korzystania z darmowych podręczników i ćwiczeń ...