Stawiam na siebie

 

 

W ramach projektu przewidziano:

I. Program aktywizacji społecznej a w nim zajęcia:
1. ERGOTERAPII – zajęcia z gotowania, dziewiarstwa, hafciarstwa i krawiectwa
2. ARTERAPII – zajęcia wikliniarskie oraz ceramiczne (lepienie z gliny)
3. Uspołeczniania i komunikacji interpersonalnej
4. CHOREOTERAPII – terapia przez taniec i ruch
5. Wyjazd rehabilitacyjny (5 dni)

II. Program aktywizacji zawodowej:
1. Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym
2. Szkolenia zawodowe z zakresu Pracownik administracyjno – biurowy (220h) oraz  Pracownik gospodarczy (220h)
3. Staże zawodowe

Projekt trwa od 1 marca 2013 r. do 31 marca 2015 r.

ZOBACZ WIĘCEJ >>