Komunkat

Niezależnie od powyższego - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza, posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo – migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu, pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.